Dịch vụ gửi hàng SendB+ là sản phẩm chuyển phát nhanh nội tỉnh, liên tỉnh với 02 yếu tố đặc thù:

  1. Chỉ Nhận và Phát bưu gửi tại các điểm shopB+ có độ phủ rộng toàn quốc, mật độ cao (trung bình cứ 200-300m có 1 điểm shopB+ để Nhận hoặc Phát bưu gửi). An toàn, tin cậy, dễ giao dịch;
  2. Thời gian chuyển phát nhanh hơn 30%, chi phí tiết kiệm, thấp hơn 30% so với các hệ thống chuyển phát nhanh hiện tại; Rất phù hợp cho hình thức ship COD- giảm 50% chi phí trả lại hàng.

Bảng giá trong nước áp dụng từ 01/08/2020

Hàng hóa áp dụng theo kg hoặc lít tùy theo điều kiện nào đến trước

Quy cách Bưu gửi Số tiền
Trọng lượng < 5kg 0
5 ~ 10kg  4.000₫
10 ~ 15kg 8.000₫
15 ~ 20kg 16.000₫
20 ~ 30kg 20.000₫
Khoảng cách < 20km 8.000₫
20 ~ 50 km  11.000₫
50 ~ 100 km  14.000₫
100 ~ 150 km  17.000đ
150 ~ 600 km  20.000₫
> 600 km 23.000₫