Chính sách cơ bản của BH+

Chính sách cơ bản của BH+ gồm:

 1. Nguyên tắc lựa chọn sản phẩm và chính sách giá cạnh tranh
 2. Nguyên tắc cạnh tranh hài hòa
 3. Nguyên tắc chia sẻ
 4. Nguyên tắc ra Quyết định quan trọng

Nguyên tắc lựa chọn sản phẩm và chính sách giá cạnh tranh

 1. Các sản phẩm và dịch vụ của Bách Hóa + luôn có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có tiêu chuẩn chất lượng tốt, thông tin đầy đủ. Sản phẩm được sản xuất hoặc nhập khẩu có lợi thế cạnh tranh lâu dài (từ vùng nguyên liệu lớn, có lợi thế thiên nhiên, tài nguyên ưu đãi, lợi thế chính sách thuế, vận chuyển ....)
 2. BH+ định hướng hợp tác trực tiếp với Nhà sản xuất và Nhà nhập khẩu. Hạn chế lựa chọn các sản phẩm, dịch vụ có tính tương đồng, đã có tốt rồi thì thôi;
 3. Đặc biệt do cắt giảm được nhiều chi phí phân phối nên BH+ luôn định hướng lập mức giá bán cho Đại Lý và giá bán lẻ sẽ rẻ hơn so với các kênh phân phối truyền thống.

Nguyên tắc cạnh tranh hài hòa

Mật độ thiết lập các điểm ĐL Bán lẻ BH+ được tính toán phù hợp, vừa tiện cho KH không phải di chuyển xa,  vừa không chồng chéo thị trường  đảm bảo để mỗi ĐL đều có dung lượng KH đủ lớn và đồng đều.

Nguyên tắc chia sẻ

1. Chia sẻ sở hữu giá trị của BH+:

Chủ quản BH+ chia sẻ 1/3 giá trị của hệ thống cho các đối tác là NCC và ĐLý bán lẻ. Qua đó, BH+ ghi nhận sự vai trò đóng góp của các đối tác qua chính sự hợp tác của họ mà không phải góp vốn bằng tiền bạc, điều này là công bằng và tạo sự gắn kết thật sự của mọi thành phần tham gia BH+ như một cổ đông chính.

Cách tính và Phân bổ như sau:

 • Mỗi ĐL khi hợp tác tham gia BH+ sẽ được định giá trị dựa vào kết quả khảo sát về quy mô và vị trí để phân hạng. Trước mắt có 02 mức: 15cp cho hạng A hoặc 09cp cho hạng B. Tương ứng ĐL đó sẽ được hưởng 1/3 số cp đó;
 • Mỗi NCC khi hợp tác tham gia BH+ sẽ được định giá trị dựa vào kết quả khảo sát về tiềm năng doanh số/lợi nhuận/khả năng cung ứng của sản phẩm để phân hạng. Trước mắt áp dụng 03 mức: 9000 cp cho hạng A, 900cp cho hạng B, 90cp cho hạng C. Tương ứng NCC được hưởng 1/3 số cp đó;
 • Hàng năm, Hệ thống BH+ sẽ chi trả cổ tức cho các CP. Khi đủ điều kiện và BQT hệ thống ra công bố các NCC và ĐL có thể mua bán, chuyển nhượng CP sở hữu;

2. Chia sẻ nguồn lực

Các NCC, ĐL có các điều kiện về nguồn lực: Nhân sự, Cơ sở dữ liệu, quan hệ khách hàng, điều kiện tự quảng cáo, các quan hệ và kiến thức để giới thiệu tìm chọn sản phẩm…. sẽ cùng cung cấp cho hệ thống hoặc tự quảng cáo cho mình và hệ thống. Những đóng góp có giá trị sẽ được hệ thống ghi nhận và chi trả bằng tiền hoặc sản phẩm;

Nguyên tắc ra Quyết định quan trọng

 1. Hệ thống sẽ thiết lập Diễn đàn và tài khoản để cùng các đối tác bàn bạc xây dựng phát triển hệ thống và quản trị giá trị của mình.
 2. Các vấn đề quan trọng sẽ được đưa ra thảo luận lấy ý kiến chung, BQT sẽ tổng kết thành các phương án cơ sở để đưa ra lấy biểu quyết tập thể để quyết định chọn phương án cơ sở nào.